English
 
מיכאל אטקין
ארץ לידה פולין
עיר לידה גלובוקי
תאריך לידה 12/25/1932
מין גבר
כינוי מיכל`ה
עד השואה
מצב משפחתי רווק
עיסוק תלמיד
תקופת השואה
מסגרת הלחימה פרטיזנים ארץ הלחימה ביילורוסיה
אזור הלחימה יערות גלובוקי דרגה לא צוין
יחידה גדוד קוטובסקי מחתרת או ארגון SAAA
תפקיד שומר
קורות חיים
מוצאו ממשפחה אמידה ומסועפת. בפרוץ המלחמה היה נער צעיר וברח מהגיטו ביום חיסולו ב- 20 באוגוסט 1943. נורה בעת בריחתו ונפצע ברגל אך הצליח במנוסתו. בדרך נאסף על ידי כפרי מהאיזור אשר טיפל ברגלו עד שזו החלימה. בינואר 1944 הצטרף לגדוד הפרטיזני "רוקוסובסקי" ולמרות גילו הצעיר צויד בנשק ושובץ בתפקיד שמירה של הבסיס.
קיבל תעודת פרטיזן-צעיר.
מקורות
- שאלון אישי.
* שגרירות ביילורוסיה בישראל - הודעה למיכאל אטקין (בתיק).
- תעודת פרטיזן.
להתחלה