English
 
חוה אטקין (קמינסקי)
ארץ לידה רוסיה
עיר לידה דוקשיץ
תאריך לידה 5/1/1916
מין אישה
כינוי אווה
עד השואה
מצב משפחתי נשואה + 2
תנועת או ארגון השומר הצעיר
עיסוק אחות מוסמכת
תקופת השואה
מסגרת הלחימה פרטיזנים ארץ הלחימה ביילורוסיה
אזור הלחימה יערות נארוץ` דרגה לא צוין
יחידה חטיבת אוקטובר
תפקיד לוחמת / חובשת קרבית
נתוני פטירה
תאריך הפטירה 6/3/1944
נסיבות הפטירה הוצאה להורג בתליה
קורות חיים
חוה סיימה בית ספר לאחיות רפואיות בעיר וילנה, (Vilnius) קיבלה הסמכה ועבדה במקצועה בבית החולים בעיירת הולדתה. נישאה ונולדו לה שני ילדים.
לאחר פרוץ המלחמה ביוני 1941 וכיבוש העיירה על ידי הגרמנים גורשה משם עם משפחתה למקום אחר ולאחר מכן נכלאה בגטו. חוה ברחה מהגטו ליערות והצטרפה לפרטיזנים. נפלה בשבי והוצאה להורג בתלייה.
מקורות
* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* שגרירות ביילורוסיה בישראל - הודעה למיכאל אטקין (בתיק).
ארכיון בית לוחמי הגטאות.תיק מס` 13209.
להתחלה