English
 
מאטי רובנוב
ארץ לידה בולגריה
עיר לידה סופיה
תאריך לידה 1/1/1925
מין אישה
עד השואה
תנועת או ארגון נוער קומוניסטי
תקופת השואה
מסגרת הלחימה פרטיזנים ארץ הלחימה בולגריה
יחידה גדוד מוות לפשיזם
נתוני פטירה
תאריך הפטירה 9/7/1944
נסיבות הפטירה נפלה בקרב
קורות חיים
חברה בוועד המחוזי של הנוער הקומוניסטי בעיר ימבול (YAMBOL). פרטיזנית. נפלה בקרב.
מקורות
- שרה שנר - מחקר.
להתחלה